PROFESJONELL TANNBLEKING

Sunne og hvite tenner påvirker vår velbehag, gir oss bedre selvfølelse, får oss til å smile oftere. For å møte pasienters forventninger tilbyr vi profesjonell tannbleking – en av dagens oftest valgte behandlinger.

Når du bestemmer deg å bleke tennene dine, kan du velge mellom flere tilgjengelige metoder:

 • bleking på kontoret med Beyond-lampen – et lysaktivert blekingssystem
 • bleking med overlegg

TANNBLEKING MED BEYOND-LAMPEN – ET LYSAKTIVERT BLEKINGSSYSTEM Denne behandlingen blir gjennomført under ett besøk på et tannlegekontor. Før man tar behandlingen, er det anbefalt at pasientens tenner blir rengjort for stein og sandblåst. Da påfører vi et spesielt beskyttende preparat på tannkjøttet og en profesjonell lysaktivert gel på tennene. Prosedyren blir gjentatt tre ganger for å oppnå best og mest tilfredsstillende resultat. Behandlingen er helt trygg, har ingen negativ virkning på tennenes struktur og gir effekter i veldig kort tid – hele behandlingen varer 1-1.5 time.

BLEKING MED OVERLEGG Under det første besøket lager vi individuelt tilpassede blekingsoverlegg på bakgrunn av avtrykk av øvre og nedre tannbuen. Pasienten fyller overleggene med en blekende gel hjemme hver dag og setter de på tennene etter tannlegens veiledning. Behandlingen er fullstendig trygg, enkel og praktisk. Blekingsprosessen tar ca. 2 uker avhengig av effekten pasienten vil oppnå – det er pasienten som bestemmer hvor hvite tenner han eller henne vil ha.

PROFESSIONAL TEETH WHITENING

Healthy and white teeth have a positive influence on our self-esteem: they increase our self-confidence and make us smile more. To answer our customers’ demand, our centre offers a professional whitening procedure which has become one of the most popular treatments.

There are various methods of teeth whitening:

 • the Beyond System – a cold-light machine
 • tray-based teeth whitening

THE BEYOND SYSTEM – TEETH WHITENING USING A COLD LIGHT MACHINE is performed during one visit. Before this procedure, patients should undergo sandblasting and tartar removing procedures. We secure the gum with a special protective material and apply gel activated by lamp light. To get the best results, we repeat this procedure three times. Teeth whitening is a safe procedure, does not damage teeth structure and allows for quick effects: it is done in 60-90 minutes.

TRAY-BASED TEETH WHITENING During the first visit we make individual whitening trays on the basis of dental impressions of the upper and lower arch. Then, the patient fills the trays with a special gel and places them over his/her teeth in line with the dentist’s recommendations. It is a safe, easy and convenient treatment. The entire course takes about two weeks, depending on the results we want to get.

TANNRENS OG PROFYLAKSE

Profesjonell tannrens omfatter fjerning av tannstein og alt annet belegg fra overflaten av tenner.

Tilbudet vårt omfatter grunnleggende forebyggende behandlinger:

 • skaling
 • sandblåsing
 • fluorisering

SKALING har som formål å fjerne belegg fra tenner og benytter manuelle eller automatiske ultralyd skalere som genererer vibrasjoner med frekvens på noen titusen svinginger per sekund. En tannlege legger tuppen av apparatet mot tannens overflate for å overføre disse vibrasjonene til tannen. Dette fører tannstein til å sprekke slik at man lett kan fjerne den. Behandlingen bør gjentas to ganger i året eller opp til 3-6 ganger i året i tilfelle f.eks. betennelse i tannkjøttet. Det er tannlegen som bestemmer hvor ofte behandlingen bør gjennomføres hos den enkelte pasienten, siden tendensen til dannelse av tannstein er individuell og forskjellig fra person til person.

SANDBLÅSING OG POLERING er en behandling der vi fjerner belegg og misfarginger fra kaffe, te og røkt fra tenner. Behandlingen benytter en profesjonell sandblåser som retter en stråle med spesielt pulver på tennenes overflate. Partiklene i pulveret slår i belegget og river det av tennene, de når også til mellomrom mellom tennene som er vanskelig å rengjøre med tannbørste eler tanntråd. Etter at behandlingen er gjennomført, er det viktig å polere de sandblåste overflatene. Dette beskytter tennene mot videre dannelse av tannplakk og belegg. Polering gjennomføres ved hjelp av børster, gummikopper og profesjonelle poleringskremer. For å øke og bevare effekten av sandblåsingen, dekker vi tennene med såkalt flytende emalje. Når man bestemmer seg til å få tennene sine sandblåst, kan man bli kvitt misfarginger og tannplakk, fjerne belegg, fjerne eller redusere tannstein. Man får et hvitere smil, forlenget følelse av friskhet i munnen og rengjør mellomrom mellom tennene. Det er viktig å unngå mørke drikker (te, kaffe) og fargede juicer (f.eks. solbærjuice) i minst 48 timer etter behandlingen.

FLUORISERING Under fluorisering dekker vi tannemaljen med et preparat med høyt innhold av fluor. Behandlingen beskytter tannens overflate og hele struktur. Den forebygger karies, øker tannens motstand mot syrer. Fluor hindrer dessuten utvikling av bakterier i munnhulen og reduserer følsomhet av tennene.

HYGIENE AND PROPHYLAXIS

Professional dental hygiene procedures include removing plaque and tartar.

Our offer includes basic prophylactic procedures:

 • scaling
 • sandblasting
 • fluoride treatment

SCALING consists in removing plaque by way of handheld or mechanic ultrasonic instruments known as dental scalers which generate vibrations with the frequency of up to thousands times per second. The dentist uses this power to crush tartar and remove it from the teeth. Scaling should be performed 1-2 a year. In case of inflammatory lesions of the gum it might be recommended even up to 3-6 times a year. The tendency to accumulate plaque and tartar is different for each person so the dentist should evaluate the frequency of this procedure for each of his/her customers.

SANDBLASTING AND POLISHING are applied to remove plaque and stains caused by coffee, tea and cigarettes. The procedure is performed using a dental sandblaster. Medical sand cracks and removes the plaque. It also reaches intradental spaces which are hard to reach using a toothbrush or dental flosses. The next – and crucial – step is polishing of the cleaned teeth. This stage protects teeth against recurrence of plaque and tartar. Polishing is done using brushes, prophy angles and professional prophylactic paste. To enhance and fix the effects of sandblasting we apply the so-called liquid lustre. Sandblasting lets us get rid of stains and plaque bacteria and removes or reduces bits of tartar. We get a whiter smile, a sense of hygiene and freshness and clean interdental spaces. Remember that after the procedure you should avoid dark beverages such as coffee, tea and i.e. blackberry juice: you should not drink them at least within 48 following the visit.

FLUORIDE VARNISH is is a highly concentrated form of fluoride applied to the tooth’s surface. It protects teeth and their structure, prevents caries, increases resistance to acids as well as slows down bacteria growth. This procedure is also useful in reducing hypersensitivity of teeth.

INNLEGG OG OVERLEGG

Innlegg og overlegg er kosmetiske fyllinger i en tanns krone som har som formål å fylle store hull. Dette er et alternativ til tradisjonell tannfylling.

Disse fyllingene er laget av keramikk, gullegeringer, komposittmaterialer eller kombinasjoner av disse (f.eks. gull og keramikk) på grunnlag av tannavtrykk.

En tann som restaureres ved hjelp av innlegg og overlegg, ser veldig naturlig ut, er ikke utsatt for misfarging, er 75% sterkere. Gjennomsnittlig holdbarhet på en slik fylling er ca. 10 år.

En kontraindikasjon til innsetting av innlegg/overlegg er særlig store tannhull, hull i hjørnetenner og fortenner. I slike tilfeller kan tannen bli restaurert kun med en protetisk krone.

INLAYS AND ONLAYS

Inlays and onlays are cosmetic fillings placed into the crown in case of significant cavities. They are an alternative to traditional dental fillings.

Inlays and onlays are made on the basis of dental impressions from porcelain, gold alloys, composites as well as complex amalgams such as gold and ceramics.

Teeth reconstructed with the use of inlays and onlays look very natural, do not decolour, are strengthened up to 75% and their average durability is of approx. 10 years.

Contraindications for onlays and inlays include significant cavities. They are not performed on incisives and canine teeth – in this case we use only implant crowns.

FASETTER

Med bruk av fasetter kan vi endre en tanns utseende etter våre ønsker. Det blir en stadig mer populær behandlingsmetode og er den grunnleggende løsningen innen kosmetisk tannbehandling. Fasetter kan forandre pasientens smil med spektakulære effekter.

Fasetter er tynne flaker av keramikk som limes på den ytre overflaten av fortenner. De skjuler store fyllinger, misfarginger og deformasjoner og korrigerer tenner som er for korte eller for smale. De gir også en tilfredsstillende effekt i tilfelle diastema mediale, dvs. et stort mellomrom mellom fortennene.

Før man får satt på fasetter, er det anbefalt at tennene er ferdig behandlet. Under det første besøket sliper vi tennenes overflate lett og tar tannavtrykk med myk masse. Fasettene blir laget på bakgrunn av dette avtrykket. Vi fester de ferdige fasettene på tennene under det neste besøket, om nødvendig i lokalbedøvelse.

Man oppnår beste effekter med bruk av seks fasetter – på fortennene og hjørnetennene. Fasetter i keramikk anbefales ikke for tenner med store fyllinger i kroner og for døde tenner. En annen kontraindikasjon er tannkjøttssykdommer, f.eks. paradentose.

VENEERS

Veneers can give us the smile we have always dreamt about. They are becoming a more and more popular dental treatment. Veneers have become the flagship procedure within cosmetic dentistry. Having them done will completely transform your smile!

They are thin ceramic layers placed over frontal teeth to cover fillings and stains, reshape, enlarge or widen the teeth. Veneers are also used to reduce diastema, i.e. a visible gap between two teeth.

It is recommended to fix all the teeth which require treatment before proceeding to placing veneers. During the first visit teeth are slightly grinded and the dentist makes a dental impression i.e. dental cast. This impression serves as the model for veneers. Veneers are placed over teeth during the next visit: such a procedure can be performed in local anaesthesia.

For the best results we recommend placing six veneers: for incisors and canine teeth. Porcelain veneers are not suitable for patients with significant fillings in the tooth crown or dead teeth. Contraindications for this procedure include gum diseases such as paradontitis.

PROTETISKE BROER

Vi bruker protetiske broer for å erstatte manglende tenner, de er en type permanent protese. En bro kan erstatte en eller flere tenner.

En tannbro består av to pilarer og et eller flere mellomledd som har samme form og funksjon som ekte tenner. Et pilar kan være enten en levende tann som er slipt i riktig form, et krone-rot innlegg eller et implantat. En bro er en permanent erstatning og kan ikke tas ut på egen hånd.

I dag benytter vi broer i metall/keramikk, zirkon/keramikk, helkeramikk og komposittmaterialer.

BRIDGES

Implant bridges are prostheses used to replace one or more missing teeth. They are placed permanently in the oral cavity.

They are made of pontics – “fake” teeth – and abutments. A polished, living tooth, crown-root inlay or dental implants can serve as an abutment. Bridges are a fixed replacement: once placed, they cannot be removed without professional assistance.

Our centre uses metal-porcelain, zirconium-porcelain, porcelain or composite bridges.

KRONER

Protetiske kroner anvendes for å restaurere svært ødelagte tenner, forsterke tenner og korrigere deres utseende. Som oftest bruker vi kroner i forbindelse med rotbehandling, til restaurering av brukne tenner eller når en tanns naturlige krone blir svekket og ødelagt på grunn av karies.

I tilfelle levende tenner setter vi den protetiske kronen på tannens ekte krone etter at den blir slipt. I døde tenner bruker vi krone-rot innlegg eller glassfiber. Vi lager kroner av keramikk, zirkonoksid eller legeringer av edle og ikke-edle metaller. Vi kombinerer de ulike materialene, f.eks. keramikk med gull eller keramikk med zirkonoksid.

CROWNS

Crowns are used to repair significantly damaged teeth. They are placed to strengthen the teeth and make them look natural. Crowns are usually placed after root canal treatment, tooth fracture or to replace crowns weakened and damaged as a result of tooth decay.

If a tooth is alive, we grind surrounding teeth to make the crown fit. In case of a dead tooth, we use a crown-root inlay or fiberglass. Our crowns are made of porcelain, zirconium oxide as well as precious and non-precious alloys. We mix the materials i.a. porcelain and gold or porcelain and zirconium.

PROTETIKK

Tannprotetikk er gjenoppbygging av skadede tenner og erstatning av tapte tenner.

Mister man en enkel tann, så påvirker det hele det stomatognatiske systemet, dvs. tyggeapparatet. Ansiktet blir forandret, det skjer også forandringer inne i munnhulen. De naboliggende tennene flytter på seg mot hullet, mens de motsatte tennene glir mer og mer av sine posisjoner. Tennene blir overbelastet og derfor mer utsatt for skader.

Kjeveleddene kan ikke fungere riktig og beinvevet der tannen har befunnet seg, forsvinner.

Disse forandringene kan ikke bare føre til kosmetiske defekter, men også til problemer med munnhygiene og med tydelig tale, følsomhet mot varme og kulde og forekomst av parafunksjoner, f.eks. gnissing av tenner.

Det er viktig at hvert tapt tann erstattes så fort som mulig.

I tannklinikken vår gjennomfører vi omfattende protetisk behandling og benytter et bredt spektrum av løsninger som gir ulike muligheter for erstatning og kosmetisk effekt.

PROSTETHICS

Dental prosthetics deals with reconstruction or replacement of fractured or missing teeth.

Even loss of one tooth has a significant impact on the stomognathic system. It not only changes our appearance, but also our oral cavity. Neighbouring teeth drift and shift towards the gap, opposing teeth supererupt and the remaining teeth are put under excessive pressure which eventually leads to their loss.

Failure to replace extracted teeth causes bone loss and prevents the temporomandibular joints from working correctly.

Other consequences, apart from aesthetics, may include: oral hygiene and articulation problems, hypersensitivity to hot and cold and parafunctional habits such as bruxism.

Remember that each missing tooth needs to be replaced as soon as possible.

Our dental health centre has a comprehensive and varied offer of prosthetic treatments.

TANNBEHANDLING FOR BARN

Tidlig opplæring i munnhygiene og utvikling av gode vaner hos barn har stor betydning for at de har sunne, sterke tenner og riktig bitt. Barnet bør besøke tannlege for første gang når det er ett år gammelt. Dette besøket er veldig viktig uansett om barnet allerede har alle tenner eller ikke. Tannlegen kan vurdere om tannfrembruddet foregår riktig, gi foreldrene instruks i riktig hygiene av barnets munn.

Vi anbefaler at barnets første besøk har en profylaktisk karakter og at man ikke venter til en tann begynner å verke. Dette kan hjelpe barnet med å venne seg til tannlege, påvirke barnets oppførsel under senere besøk og holdning til tannbehandling. Dessuten kan man med profylakse unngå rotbehandling eller tanntrekking.

Pedodonti eller tannbehandling for barn omfatter først og fremst profylakse og behandling av melketenner og permanente tenner i de første fasene av deres utvikling. Behandlinger for barn er spesielt tilpasset unge tenner.

Etter behov tilbyr vi:

 • lakkering av melketenner og permanente tenner
 • tannfylling
 • fluorisering
 • fjerning av enkelte melketenner

LAKKERING har som formål å tette naturlige furer og fordypninger på overflatene av forjeksler og jeksler ved å påføre et lysherdende lakk. Dette reduserer risiko for karies med opp til 90%. Behandlingen kan bare anvendes på sunne tenner og utføres på alle jeksler og forjeksler etter hvert de bryter frem.

FYLLING AV HULL skjer gjennom at en melketann fylles med et hvitt eller farget fyllingsmateriale. Fargede «plomber» er et alternativ for barn, dessuten utløser de gradvis fluor for å beskytte tannen mot tilbakefall av karies.

FLUORISERING beskytter tenner mot karies. Behandlingen bør gjennomføres hos barn under 14 år. Fluorlakk øker tennenes styrke, forsterker tannemaljen, bidrar til remineralisering av små hull. Avhengig av hvor stor risiko for karies er, bør man gjenta behandlingen hver 3. til 6. måned.

PAEDIATRIC DENTISTRY

Early education on oral hygiene and teaching children good habits will translate into their healthy, strong teeth and proper occlusion. The first visit at the dentist’s should take place once the child turns one year old. Even if the child does not have all teeth yet, such a visit is still very important. The dentist will determine whether the teething process is developing correctly and provide the parents with information on proper oral hygiene in children.

We strongly recommend that the first visit should be prophylactic – don’t wait until it starts to hurt. Remember that this appointment will influence your child’s attitude towards the dentist’s, so it should be a pleasant experience. What’s more, prophylactic measures may save you the need for root canal treatment or tooth extraction.

Pedodontics, i.e. pediatric dentistry, focuses mostly on prophylaxis and primary teeth treatment as well as therapy of permanent teeth in their early stage of development. All procedures in paediatric are suitable for children’s teeth.

Our offer includes:

 • dental sealants
 • dental filling
 • fluoride treatment
 • primary teeth extraction

DENTAL SEALANTS are applied to seal natural pits and fissures in molars and premolars. This procedure is performed using dental curing light. Dental sealants reduce the risk of tooth decay up to as much as 90%. The procedure is performed only on healthy molars and premolars as they are formed in the oral cavity.

DENTAL FILLINGS made of white or colourful material are placed into a primary tooth. Colourful fillings, apart from being a nice novelty for children, gradually release fluoride which prevents recurrence of tooth decay.

FLUORIDE TREATMENT protects teeth from caries. It should be done before children turn 14. Fluoride varnish enhances teeth resistance, improves enamel structure and remineralises small cavities. Depending on the risk of caries, fluoride treatment should be performed every 3 or 6 months.

KONSERVATIV TANNBEHANDLING MED MIKROSKOP

Konservativ tannbehandling er behandling av karies – en sykdomsprosess som fører til at en tanns struktur blir helt ødelagt. Karies er en bakteriesykdom. Hull fra karies oppstår ofte på vanskelig tilgjengelige steder mellom tenner som man ikke kan rengjøre med bare børste. Det er nødvendig å bruke tanntråd, mellomromstannbørste eller munndusj. Derfor vet man vanligvis ikke at man har karies når sykdommen er i en tidlig fase. Med tidlig diagnostikk og profylakse i form av fluorisering kan man unngå «boring».

Tannlegekontoret vårt tilbyr følgende konservative behandlinger:

 • behandling av karies,
 • fylling av hull med kompositt- eller glassionomer fyllinger,
 • midlertidig medisinsk fylling i permanente tenner,
 • restaurering av brukne tenner med glassfiberinnlegg,
 • kompositt fasetter,
 • korrigering av diastema mediale.

Det er viktig å huske at man ikke må ignorere karies – vi oppfordrer alle til å besøke tannlege regelmessig.

MICROSCOPIC CONSERVATIVE DENTISTRY

Conservative dentistry specialises in tooth decay treatment, i.e. a disease which leads to a complete breakdown of the tooth structure. Tooth decay is caused by bacteria. Dental cavities are often formed in the interdental space which is hard to access and almost impossible to clean using only a toothbrush – to do so, we need dental flosses, interdental brushes or oral irrigation. This is why many patients do not notice the early stages of caries. If we do, however, diagnose tooth decay in its early stage and apply prophylaxis with fluoride, we can avoid drilling.

Our conservative dentistry offer includes:

 • tooth decay treatment,
 • composite and glass ionomer tooth filling,
 • tooth dressing in case of permanent teeth,
 • restoration of a fractured tooth using fiberglass,
 • composite veneers,
 • diastema closure.

Remember that tooth decay is a serious problem. We invite you to visit the dentist’s on a regular basis.

ROTFYLLING MED MIKROSKOP

ETTER VERDENS HØYESTE STANDARDER

Midterst i tennene våre finnes tannpulpa som inneholder nervetråder og blodårer. Pulpaen er ansvarlig for alle livsprosessene i tannen og varsler når det skjer noe urovekkende. Inntrengning av bakterier som angriper pulpaen eller ubehandlet karies fører til betennelse – pulpitt. Da er rotfylling den eneste måten på hvilken man kan unngå trekking av tannen. Rotfylling (endodontisk behandling) går hovedsakelig på at man fjerner den betente pulpaen fra en tanns kammer og kanaler. Deretter bli kanalene utvidet kjemomekanisk, desinfisert og til slutt fylt tett. På den måten kan man fjerne helsefarlige mikrober som finnes i kanalsystemet. I dag blir rotfylling gjennomført smertefritt i lokalbedøvelse og krever kun et eller to besøk hos tannlege.

Klinikken vår oppfyller verdens høyeste standarder, derfor utfører vi endodontisk behandling med bruk av et mikroskop. Rotkanalene blir bearbeidet maskinelt og fylt med flytende guttaperka. Dette er en av mange moderne metoder som i det siste har blitt anvendt i tannbehandling. Endodontisk behandling med mikroskop garanterer først og fremst presisjon, trygghet og effektivitet. Den er spesielt nyttig når tannrøttene er skjeve, smale eller sammengrodde eller det finnes anatomiske anomalier i tannen – avvik som gjør det vanskelig å finne rotkanalene.

Bare forstørrelse under mikroskop på opp til 25 ganger gjør det mulig å se de minste detaljene i operasjonsfeltet. Dette har stor betydning for behandlingen og dens effekt. Bruk av et mikroskop øker sjansen til at behandlingen er vellykket og reduserer risiko for at tannen må trekkes. Et mikroskop er også nyttig i konservativ behandling av kariesangrepne tenner – det hjelper med presis diagnostikk og fjerning av karies fra tennene på en måte som bevarer så mye av det sunne tannvevet som mulig.

Før vi går i gang med behandlingen, tar vi et røntgenbilde av den angrepne tannen som lar oss se dens anatomi og eventuelle periapikale forandringer. Klinikken vår benytter veldig avansert radiografisk teknologi som er trygg, gir tydelige bilder og bruker minste mulige doser med stråling som tilpasses individuelt til hver pasient. Etter hver endodontisk behandling tar vi et RVG-bilde, radiovisiografen er installert like ved tannlegestolen for å sikre pasientene våre høyeste komfort og gjøre arbeidet lettere for tannlegen.

Ved gjennomføring av rotbehandling benytter vi en ENDOMETER – et verktøy som gjør det mulig å måle lengden på en rotkanal presist og bearbeide den med nøyaktighet på ned til 0,1 mm. Dette har en stor betydning for at behandlingen er vellykket. Med bruk av en endometer er det ikke behov for å ta RVG-bilder underveis, det er spesielt viktig ved behandling av gravide kvinner. Endodontisk behandling starter med at vi beskytter tannen fra spyttet ved hjelp av såkalt kofferdam – en spesiell gummiduk som vi setter rundt tannen og tetter med en klemme. Da trenger vi ikke å fylle pasientens munn med bomullsruller. Vi plasserer et mikroskop over pasientens hode som tillater innsyn i tannens indre etter at vi åpner tannen og blottlegger kanalene. Gjenoppbygging av tannen spiller en spesiell rolle i rotfylling. Etter behandlingen er tannen svekket fordi den ofte mister halvparten av vevet sitt. Vi erstatter dette tapet med et komposittmateriale og forsterker med glassfiber; en tanntekniker lager et krone-rot innlegg og en protetisk krone. Vi tilbyr også såkalte overlegg som lages hos en tanntekniker og er tilpasset tennene på den motsatte siden. Overlegget festes på tannen med en adhesiv sement under neste besøket. En riktig gjennomført behandling og tett gjenoppbygging av tannen er nøkkelen til at erstatningen holder i mange år.

MICROSCOPIC ENDODONTICS

ON A WORLDWIDE LEVEL AND TOP STANDARDS

The pulp, i.e. the neurovascular bundle, is the heart of our teeth. It is where all vital processes take place – it also alarms us when something is wrong with our tooth. If bacteria get into the tooth and infect the pulp, untreated caries leads to its inflammation. In such situations, root canal treatment is the only way to prevent tooth extraction. The first step in such treatment is removing the inflamed pulp from the root canals and chamber. Next, the root canals are widened using chemical and mechanical techniques, disinfected and filled. This way we are able to remove harmful microorganisms from the root canal system. Nowadays, endodontics is painless: it is performed in anaesthesia, in one or two sessions.

As our services are of the highest quality, we perform endodontics using a microscope. The root canals are pre-treated mechanically and filled with liquid gutta-percha – it is one of the state-of-the-art methods used in dentistry. Precision, safety and effectiveness are the basic advantages of microscopic endodontics. Medical recommendations for this treatment include: curved roots, narrow or fused canals, atypical anatomy of the tooth: any deviation in its anatomy makes it impossible to localise the root canals.

The only way to see the tiniest details is by augmenting the image of the operative site even up to 25 times using a microscope. It determines the course and results of the treatment. The microscope increases the odds of successful treatment and – very often – allows for avoiding tooth extraction. It also supports conservative dentistry when it comes to diagnosing and treating tooth decay: using a microscope allows for removing caries with minimal losses of the healthy tissue.

Before we proceed, we take an x-ray picture of the tooth in question which allows us to specify its anatomy and localise possible periapical lesions. We use modern radiology techniques which ensure safety, clear framing and minimal radiation doses specified individually for each patient. At the end of the treatment we provide our patients with an RVG image. The device is located near the dental chair for the convenience of both our patients and the dentist.

We use the ENDOMETER in root canal treatments. This device measures the length of the root canal with the accuracy of 0.1mm and enhances the odds of successful treatment. Thanks to the endometer there is no need of taking an RVG image in the course of treatment, which is especially important in the case of pregnant patients. At first we isolate the tooth to provide a clean and saliva-free environment, using the so-called dental dam i.e. a rubber sheet placed on the tooth and secured with a clasp.It is more comfortable for the patient than traditional dental lignin rolls. The microscope is placed above the patient’s head allowing for a look into the inside of the tooth which remains open to get the access to the root canals. Success of the treatment depends greatly on the restoration of the tooth. Such therapy weakens the teeth, as they lose even up to a half of their tissue. We replace and reinforce them using dental composites and fiberglass, respectively. Our technical laboratory makes crown-root inlays as well as prosthetic crowns. Our offer also includes the so-called onlays which are made by our technicians and are adjusted to the opposing teeth. Onlays are cemented adhesively during the next visit. Proper treatment and tooth reconstruction are crucial for its durability.

PERIODONTI – BEHANDLING AV TANNFESTESYKDOMMER

Periodonti er diagnostisering og behandling av sykdommer i tannfeste og munnslimhinne. Paradentose er den vanligste årsaken til tidlig tap av tenner. Tannlegekontoret vårt spesialiserer seg i behandling av veldig avanserte tannfestesykdommer, om det overhodet er mulig redder vi tenner som har blitt dømt til å trekkes.

Periodontisk behandling skjer i tre faser:

 • tannrens – veiledning i riktig munnhygiene, skaling av synlige og usynlige tannoverflater, polering av rotoverflater, sandblåsing, påføring av fluorlakk, skylling og administrering av betennelsesdempende medikamenter, behandling av karies, rotfylling, korrigering av dårlige protetiske erstatninger og fyllinger, midlertidig protetisk behandling, korrigering av bittfeil.
 • korrigering – egentlig protetisk og kirurgisk behandling.
 • bevaring – kontrollundersøkelser, behandlinger som har som formål å forebygge tilbakefall av sykdommen.

PERIODONTOLOGY – TREATMENT OF THE PERIODONTIUM (SUPPORTING STRUCTURES OF TEETH) DISEASES

Periodontology specialises in diagnosis and treatment of the periodontium and oral mucosa diseases. Periodontitis is the most common reason for premature teeth loss. Our centre specialises in treatment of very advanced periodontium diseases: whenever possible, we save teeth which were deemed to be removed.

Periodontal therapy consists of three phases:

 • hygienisation i.e. couching in dental hygiene, scaling around and below the gum line, root surfaces polishing, sandblasting, fluoride varnish, rinses, anti-inflammatory drugs, tooth decay treatment, endodontics, repairing defective prosthetic fillings, temporary prosthetic treatment, malocclusion treatment.
 • corrective – permanent prosthetic treatment, surgical procedures.
 • maintenance – dental check-ups, procedures aimed at preventing recurrence of the disease.

TANNKIRURGI OG KJEVE- OG ANSIKTKIRURGI

Kjeve- og ansiktskirurgi omfatter kirurgisk behandling av problemer i munnhulen og ansiktsskjelettet. Dette skjer i samarbeid med en tannkirurg, en kjeve- og ansiktskirurg og en spesialist i øre-nese-halssykdommer. Kirurgisk behandling støtter ofte andre fagområder innen tannbehandling – bl.a. protetikk og rotfylling. Tannkirurgi har et veldig bredt omfang og gir store muligheter, benytter veldig avanserte og lite invasive teknikker og gjør det mulig å behandle alvorlige tann- og tannkjøttsykdommer. Den vanligste behandlingen innen tannkirurgi er trekking av tenner som ikke kan behandles konservativt.

Kirurgisk behandling i klinikken vår omfatter:

 • trekking av tenner (melke- og permanente tenner, visdomstenner)
 • insisjon av abscesser for å la puss renne ut
 • fjerning av slimhinne ved problematisk fremføring av tenner
 • restaurering av tannkjøtt
 • beinoppbygging i kjevebihuler
 • augmentering av tapt beinvev
 • plastikk av åpninger til bihuler etter trekking av jeksler i overkjeve
 • plastikk av tannkjøtt og bein i alveolarprosesser
 • gjenoppbygging med bruk av pasientens egne bein eller materialer fra dyr

DENTAL SURGERY AND ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Oral and maxillofacial surgery consists in surgical treatment of the oral cavity and of the facial skeleton. It is performed by a dental surgeon, oral and maxillofacial surgeon and laryngologist. Surgical treatment often supports other fields of dentistry such as prosthetics and endodontics. The scope and possibilities offered by dental surgery are enormous. The techniques used in procedures are very modern and minimally invasive, which allows for treatment of advanced gum and teeth diseases. The most common dental surgery is the extraction of a tooth which no longer can be treated conservatively.

Dental surgery procedures in our centre include:

 • tooth extraction (primary, wisdom and permanent teeth)
 • incision and drainage of abscesses, i.e. removal of pus from the lesion
 • excision of oral mucosa in case of difficulties in tooth eruption
 • gum regeneration
 • maxillary sinus floor elevation
 • augmentation of osseous tissue
 • plasty of the mouth-sinus communication
 • plasty of the gum and alveoar bone
 • regeneration using autologous or animal bone graft

IMPLANTATER

Vi anvender implantatbehandling for å erstatte enkelte eller flere manglende tenner. Innsetting av et eller flere implantater er en måte på hvilken man kan unngå bruk av en tannprotese som må tas ut hver natt og samtidig garanterer et vakkert og naturlig smil. Et tannimplantat er et implantat som erstatter en tanns rot. Det settes kirurgisk inn i beinet i kjevekammen der det gror fast med beinvevet. Da kan man feste en permanent protetisk erstatning, dvs. en krone, en bro eller en full tannprotese hvis pasienten mangler alle tennene i en kjeve. Et implantat ligner på en hylse eller en skru og er laget av rent titan eller zirkon. Disse materialene er veldig godt tolerert av kroppen og tåler belastninger naturlige tannrøtter er utsatt til. Et innsatt implantat blir fastgrodd i beinvevet.

Implantatforankrede tannerstatninger skiller seg ikke fra naturlige tenner, fordi fargen og emaljen på de protetiske kronene er tilpasset individuelt slik at de passer sammen med resten av tannsettet. Dessuten er metalldelene i implantatet helt dekket med tannkjøttet og den skinnende keramiske kronen. I dag, i takt med dynamisk utvikling av implantologi, har innsetting av implantater blitt en vanlig og generelt tilgjengelig prosedyre som kan bli gjennomført på et tannlegekontor.

Før vi starter behandlingen, gjennomfører vi en detaljert undersøkelse av pasientens munn og legger spesielt merke til hvilken tilstand tennene og tannkjøttet er i og hvor mye beinvev er det der de planlagte implantatene skal settes inn. Selve innsettingen er smertefri – den er utført i lokal eller generell bedøvelse, i sterile forhold, og krever ikke sykehusinnleggelse.

IMPLANTY

Oral implantology is used to replace missing tooth gaps. Dental implants allow for avoiding the use of removable dentures and make it possible to enjoy a beautiful and natural smile. They replace the root of the tooth. Dental implants are placed surgically into the alveoar bone to integrate the implant with the bone. This procedure allows for a permanent prosthetic replacement i.e. crowns, bridges or full mouth reconstruction if the patient does not have any tooth of his/her own. A dental implant looks like a screw bush. It is made of pure titanium or zirconium because these mateials are well tolerated by our body and are resistant to stress put on the teeth during normal function.

Dental implants are permanently integrated with the bone and look like all the other teeth because the colour and lustre of the prosthetic crown are chosen individually so that they match the rest of the teeth perfectly. Furthermore, the metal parts of the implant are covered under the gum and the ceramic, shiny surface of the crown. Nowadays, thanks to the dynamic development of implantology, the use of dental implants has become a common and widely available procedure carried out at the dentist’s.

Prior to the procedure we carefully examine the oral cavity, focusing on the condition of the teeth and gums, as well as on the amount of the bone tissue in places where the implants are to be placed. It is a painless procedure, performed in general or local anaesthesia and sterile conditions. It does not require hospitalisation.

TANNBEHANDLING MED MIKROSKOP

Behandling av tenner under mikroskop er en av de mest avanserte metodene innen tannbehandling, den garanterer presisjon, høy effektivitet og trygghet.

Et mikroskop hjelper med å lokalisere og bearbeide tannrotkanaler, gjør det mulig å oppdage strukturer som ikke er synlige med bare øynene. Med et forstørret bilde kan man bearbeide tenner nøyaktig før plassering av kroner, broer og fasetter, noe som påvirker erstatningens holdbarhet og den estetiske effekten.

Rotfylling med mikroskop gjør diagnostikken lettere, forbedrer behandlingens resultater betydelig, spesielt i tilfelle tenner med anatomiske anomalier, skjeve eller smale tannrøtter. Bruk av et mikroskop øker også pasientens og legens komfort.

MICROSCOPIC DENTISTRY

Microscopic dentistry is one of the state-of-the-art dental methods. It ensures precision, high effectiveness and safety.

The microscope allows for identifying and pre-treating root canals and seeing structures which otherwise would remain unnoticeable. Such magnification enables us to thoroughly prepare the teeth for crowns, bridges or veneers which, at the same time, translates into their better durability and appearance.

Microscopic endodontics facilitates the process of diagnosis, improves the results of the treatment, especially in case of atypical teeth, curved or narrowed dental roots. Such treatment is more comfortable for both the doctor and the patient.

Tannlegekontoret vårt er lokalisert i nærheten av byene Kraków og Oświęcim.
Kom til oss for å få et sunt og vakkert smil.
Har du spørsmål?

Our dental centre is located near Cracow and Oświęcim.
Visit us and enjoy your new, beautiful smile!
Do you have any questions?

KOSMETISK TANNBEHANDLING

Det har i dag blitt veldig viktig å ha et vakkert smil. Det er noe mange drømmer om. For bare noen år siden var kosmetisk tannbehandling assosiert hovedsakelig med protetikk, sjeldnere valgte man tannbleking eller korrigering av tennenes form.

Kosmetisk tannbehandling vekker stadig større oppmerksomhet og utvikler seg veldig fort for å kunne svare på pasienters forventninger, derfor kan drømmen om et pent smil komme i oppfyllelse. For å møte pasienters behov og ønsker tilbyr dagens kosmetiske tannbehandling en stor rekke løsninger for å gjøre smilene våre vakrere.

De enkelte behandlingene kan hjelpe rette og bleke tenner og gjenoppbygge skader.

COSMETIC DENTISTRY

In today’s world, a beautiful smile is a dream of many. Until recently, cosmetic dentistry was associated with prosthetics: people would rarely have their teeth whitened or reshaped.

Today we may notice a growing interest in this speciality: increasing demand of customers translates into a fast development of cosmetic dentistry, which lets us make this dream come true. A varied offer of cosmetic dental procedures is the answer to the customers’ needs and expectations.

It includes straightening, whitening and filling, as well as reconstruction of teeth.

TANNKIRURGI

Tannkirurgi er kirurgisk behandling av munnhulen.

Moderne tannkirurgi gjør det mulig å behandle mange medisinske tilstander som krever kirurgisk intervensjon og som ikke kvalifiserer seg for konservativ behandling. Det er et høyt spesialisert fagområde og en pasient som benytter seg av tjenester av en profesjonell tannkirurg, kan oppnå økt komfort og bedre tilstand av tannsettet.

De mest populære behandlingene innen tannkirurgi er trekking av visdomstenner, fjerning av retinerte tenner, reseksjon og hemiseksjon av tannrøtter. Tannkirurgisk behandling er ofte nødvendig før man kan ta kjeveortopedisk eller protetisk behandling.

Tannkirurgi støtter også andre fagområder, bl.a. tannprotetikk, periodonti og endodonti (rotfylling).

DENTAL SURGERY

Dental surgery is surgical treatment of the oral cavity.

Modern dental surgery allows for treatment of various conditions which cannot be treated by way of conservative dentistry and require surgical intervention. Treatment provided by a professional surgeon skilled in this highly specialised branch of medicine guarantees increasing your comfort and improving your dental health.

The most common dental surgery procedures include surgical removal of wisdom and impacted teeth, root resection and hemisection. Dental surgery treatment is often a prerequisite for starting an orthodontic or prosthetic therapy.

It also facilitates other procedures such as dental prosthetics, periodontology or endodontics (root canal treatment).

INLAY I ONLAY

Wkłady inlay I nakłady onlay są kosmetycznym wypełnieniem w koronie zęba stosowany w przypadku dużych ubytków. Jest to alternatywa wypełnienia w zębie metodą tradycyjną.

Na podstawie pobranych wycisków wykonywane są z porcelany, również ze stopów złota, materiałów kompozytowych oraz z kompozycji złożonych, jak złoto I ceramika.

Ząb odbudowany metodą inlay I onlay wygląda bardzo naturalnie, nie ulega przebarwieniom, jest wzmocniony o 75% a średnia żywotność wypełnienia to ok.10 lat.

Przeciwskazaniem do wykonania wypełnienia tą metodą są bardzo rozległe ubytki zębów, nie wykonuje się go w kłach I siekaczach. W tych wypadkach rekonstrukcja jest wykonywana tylko za pomocą korony protetycznej.

PROTETYKA

Protetyka stomatologiczna to odbudowa uszkodzonych zębów lub uzupełnienie brakujących.

Utrata nawet jednego zęba ma wpływ dla całego układu stomatognatycznego, czyli układu gryzienia. Zmienia się nie tylko wygląd twarzy ale zachodzą również zmiany w jamie ustnej. Następuje przesunięcie zębów sąsiadujących w łuku w stronę powstałej luki, dochodzi do wysuwania się zębów przeciwstawnych oraz do nadmiernego obciążenia pozostałych zębów a w konsekwencji do ich utraty.

Stawy skroniowo-żuchwowe nie pracują prawidłowo a w miejscu braków zanika kość.

Konsekwencjami tych zmian, oprócz defektu kosmetycznego mogą być problemy z higieną jamy ustnej, z artykulacją, nadwrażliwość zębów na ciepło i zimno oraz powstawanie parafunkcji, np. zgrzytanie zębami.

Pamiętajmy, że każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia.

W naszym gabinecie leczenie protetyczne odbywa się kompleksowo, bogaty wachlarz możliwości protetyki pozwala na uzyskanie zmian w kwestii odbudowy oraz kosmetyki.

CHIRURGIA

Chirurgia stomatologiczna to operacyjne leczenie jamy ustnej.

Nowoczesna chirurgia stomatologiczna umożliwia leczenie wielu schorzeń wymagających interwencji chirurga i niepodlegających już leczeniu zachowawczemu. Dzięki temu, że dziedzina ta jest już mocno wyspecjalizowana, korzystając z usług profesjonalnego chirurga, pacjenci mają szanse na poprawę komfortu oraz naprawę stanu swego uzębienia.

Najczęścej wykonywanymi zabiegami chirurgii stomatologicznej jest chirurgiczne usuwanie zębów mądrości (ósemek), usuwanie zębów zatrzymanych, resekcja i hemisekcja korzenia. Leczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej jest często konieczne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego lub protetycznego.

Chirurgia stomatologiczna wspomaga także inne obszary, takie jak protetyka stomatologiczna, periodontologia czy endodoncja (leczenie kanałowe).

STOMATOLOGIA MIKROSKOPOWA

Leczenie zębów pod mikroskopem jest jedną z nowoczesnych metod stomatologicznych, zapewnia precyzję, wysoką skuteczność i bezpieczeństwo.

Mikroskop pomaga zlokalizować i opracować kanały zęba, umożliwia wykrycie struktur niewidocznych gołym okiem. Uzyskane powiększenie umożliwia bardzo dokładne przygotowanie zębów pod korony, mosty lub licówki, wszystko to przekłada się na ich trwałość i estetykę.

Endodoncja mikroskopowa ułatwia diagnozowanie, znacznie poprawia rezultaty leczenia, w szczególności w przypadku zębów nietypowych anatomicznie, zakrzywionych lub zwężonych korzeni. Znacznie zwiększa się poczucie komfortu zarówno dla pacjenta jak i lekarza.

IMPLANTY

Terapię implantologiczną wykorzystujemy w przypadku uzupełnienia pojedynczych lub większych braków w uzębieniu. Wszczepienie jednego lub kilku implantów jest sposobem na uniknięcie noszenia protezy wyjmowanej na noc oraz pozwala na odzyskanie ładnego, naturalnego uśmiechu. Implant dentystyczny jest wszczepem zastępującym korzeń własnego zęba. Wprowadza się go chirurgicznie w kość wyrostka zębodołowego, gdzie dochodzi do integracji implantu z kością. Zabieg ten pozwala na wykonanie stałego uzupełnienia protetycznego czyli korony, mostu czy też pełnej rekonstrukcji zgryzu, w przypadku gdy pacjent nie ma żadnego własnego zęba. Implant przypomina tuleję lub śrubę, wykonywany jest z czystego tytanu lub cyrkonu ponieważ jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm człowieka oraz wytrzymały na obciążenia jakie znoszą naturalne korzenie zębów. Prowadzi do trwałego połączenia między implantem a kością.

Nowe zęby osadzone na implantach nie wyróżniają się od pozostałych, przypominają naturalne ponieważ ich odcień i glazura korony protetycznej są dobierane indywidualnie tak aby komponowały się z resztą zębów. Ponadto metalowe części implantu są całkowicie zasłonięte przez dziąsło oraz ceramiczną, lśniącą powierzchnię korony. Obecnie, dzięki dynamicznemu rozwojowi implantologii, wszczepienie implantu stało się powszechną i ogólnie dostępną procedurą wykonywaną w gabinecie stomatologicznym.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu dokonujemy szczegółowego badania jamy ustnej, zwracając uwagę głównie na stan zębów i dziąseł oraz ilość tkanki kostnej w miejscach, w których planowane są wszczepy. Zabieg wszczepienia implantu jest bezbolesny, wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, wymagane są do tego sterylne warunki, nie wymaga hospitalizacji.

MOSTY PROTETYCZNE

Mosty protetyczne wykorzystujemy aby uzupełnić braki uzębienia, są zamontowane w jamie ustnej w sposób stały. Jest to proteza, która uzupełni braki jednego lub kilku zębów.

Są zbudowane z przęsła, które odtwarza kształt i czynność utraconych zębów oraz z filarów. Filarem może być oszlifowany, żywy ząb, wkład koronowo-korzeniowy lub implanty. Mosty są uzupełnieniem stałym, po ich zamocowaniu nie ma możliwości ich samodzielnego wyjęcia.

Obecnie stosujemy mosty metalowo-porcelanowe, cyrkonowo-porcelanowe, pełnoceramiczne lub kompozytowe.

KORONY

Korony są wykorzystywane do korekty bardziej zniszczonych zębów, zakładamy je aby wzmocnić zęby oraz nadać im naturalny wygląd. Korony najczęściej wykonujemy po leczeniu kanałowym, w przypadku gdy ząb został złamany lub gdy próchnica doprowadziła do osłabienia i zniszczenia korony zęba.

W przypadku żywego zęba korona protetyczna jest mocowana na oszlifowanej koronie zęba, jeśli mamy do czynienia z zębem martwym to stosujemy wkład koronowo-korzeniowy lub włókno szklane. Przy wykonywaniu koron stosujemy porcelanę, tlenek cyrkonu oraz stopy metali szlachetnych i nieszlachetnych. Łączymy materiał, np. porcelanę i złoto lub porcelanę i tlenek cyrkonu.

LICÓWKI

Decydując się na założenie licówek możemy nadać zębom wymarzony wygląd. Licówki na zęby są coraz częściej stosowaną metodą leczenia w stomatologii. Stanowią podstawę stomatologii estetycznej, dzięki temu zabiegowi przemiana naszego uśmiechu może być wręcz spektakularna.

Licówki to cienkie, ceramiczne płatki, które przykleja się na wargową powierzchnię zęba przedniego. Dzięki nim jest możliwe pokrycie rozległych wypełnień, przebarwień, zmiana kształtu, wydłużenie lub poszerzenie zębów. Sprawdzają się również w przypadku tzw. diastemy czyli dobrze widocznej przerwy między górnymi jedynkami.

Przed założeniem licówek wskazane jest wcześniejsze wyleczenie zębów. W trakcie pierwszej wizyty, powierzchnia zębów jest lekko szlifowana, następnie stomatolog pobiera wycisk – masę protetyczną. Na jej podstawie są wykonywane licówki. Gotowe licówki są mocowane na zębach podczas kolejnej wizyty, zabieg ten można przeprowadzać w znieczuleniu miejscowym.

Dla osiągnięcia pełnego efektu zalecamy wykonanie sześciu licówek, na siekacze i kły. Porcelanowe licówki nie są zalecane w przypadku gdy pacjent ma duże wypełnienia w koronie zęba oraz na zębach martwych. Przeciwwskazaniem do założenia są również choroby dziąseł, np. parodontoza.

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Piękny uśmiech to w dzisiejszych czasach bardzo pożądany atrybut, jest marzeniem wielu z nas. Jeszcze kilka lat temu stomatologia estetyczna była kojarzona głównie z protetyką, rzadziej decydowano się na wybielanie i nadawanie właściwego kształtu zębów.

Dzisiaj zainteresowanie stomatologią estetyczną jest coraz szersze, ze względu na oczekiwania klientów rozwija się ona bardzo szybko, dzięki temu marzenia o pięknym uśmiechu nie pozostają już tylko w sferze marzeń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, stomatologia estetyczna ma dzisiaj bardzo bogatą ofertę metod upiększania naszego uśmiechu.

Jej zabiegi mogą pomóc w równaniu zębów, rozjaśnianiu oraz odbudowie ubytków.

ENDODONCJA MIKROSKOPOWA

Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH ŚWIATOWYCH STANDARDÓW

Sercem naszego zęba jest miazga czyli przestrzeń z nerwami i naczyniami krwionośnymi. Miazga jest odpowiedzialna za wszystkie procesy życiowe zachodzące w zębie, alarmuje jeśli zaczyna dziać się coś niepokojącego. Wnikanie bakterii do wnętrza zęba i atakowanie miazgi, nieleczona próchnica prowadzi do jej zapalenia. W takiej sytuacji jedynym sposobem aby nie dopuścić do usunięcia zęba jest leczenie kanałowe. Podstawą w leczeniu kanałowym jest usunięcie z komory i kanałów miazgi, która została zapalnie zmieniona. Kanały są następnie chemo-mechanicznie poszerzone, odkażone, pracę kończy ich szczelne wypełnienie. Dzięki temu usuwamy drobnoustroje, które znajdują się w systemie kanałowym i które są szkodliwe dla organizmu. Obecnie leczenie kanałowe odbywa się bezboleśnie, w znieczuleniu, realizowane jest w trakcie jednej lub dwóch wizyt.

W naszej klinice stosowane są najwyższe światowe standardy, dlatego leczenie kanałowe odbywa się pod mikroskopem. Kanały opracowywane są maszynowo i wypełniane ciekłą gutaperką. Jest to jedna z wielu nowoczesnych metod, które w ostatnim czasie są wykorzystywane w leczeniu zębów. Precyzja, bezpieczeństwo i skuteczność to podstawowe zalety endodoncji mikroskopowej. Wskazaniem do tego typu leczenia są zakrzywione korzenie, wąskie lub zarośnięte kanały, nietypowa anatomia zęba- odchylenia od normy w jego budowie powodują, że kanały nie zostają odnalezione.

Tylko dzięki powiększeniu w mikroskopie, nawet do 25 razy, umożliwia zobaczenie najdrobniejszych szczegółów w obrębie pola zabiegowego. Ma to decydujący wpływ na leczenie i jego efekty. Mikroskop zwiększa szanse na powodzenie w leczeniu, bardzo często pozwala uniknąć ekstrakcji, czyli usunięcia zęba. Stanowi również pomoc w stomatologii zachowawczej, w trakcie leczenia próchnicy. Jest dokładnie zdiagnozowana, wszystkie zęby zmienione próchnicowo są oczyszczone w taki sposób aby zapobiec nadmiernemu usunięciu zdrowych tkanek.

Przed przystąpieniem do leczenia kanałowego wykonujemy zdjęcie rentgenowskie zęba, dzięki temu dokładnie zostaje określona jego anatomia, odnotowane są ewentualne zmiany okołowierzchołowe. Technologia radiologiczna, z której korzystamy w naszej klinice jest bardzo nowoczesna, bezpieczna i zapewnia wyraźne obramowanie. Wykorzystuje minimalne dawki promieniowania, indywidualnie dla każdego pacjenta. Na koniec każdego leczenia kanałowego wykonujemy pacjentowi zdjęcie RVG, radiowizjograf jest zainstalowany przy fotelu stomatologicznym, wszystko po to aby zapewnić naszym pacjentom maksymalny komfort , dla lekarza stanowi to ułatwienie pracy.

W leczeniu kanałowym wykorzystujemy ENDOMETR. Służy do precyzyjnego pomiaru długości kanału korzeniowego i opracowanie go z dokładnością co do 0.1 mm, wpływa to na powodzenie leczenia. Dzięki korzystaniu z endometra nie ma konieczności wykonania zdjęcia RVG w trakcie leczenia, jest to bardzo ważne w przypadku leczenia kobiet w ciąży. Leczenie kanałowe rozpoczynamy od zabezpieczenia zęba przed zalewaniem śliną. W tym celu korzystamy z tzw. koferdamu, specjalnego płata z gumy, który jest nakładany na ząb i uszczelniany klamrą. Dzięki temu ust pacjenta nie wypełniają wałki z ligniny. Mikroskop umieszczony jest nad głową pacjenta, umożliwia to wgląd do wnętrza zęba, który zostaje otwarty aby mieć dostęp do kanałów. O powodzeniu w leczeniu kanałowym zęba w dużym stopniu decyduje jego odbudowa. Po leczeniu ząb jest osłabiony ponieważ często traci nawet połowę swoich tkanek. Braki wypełniamy materiałem kompozytowym, wzmacniamy włóknem szklanym; w laboratorium technicznym wykonujemy wkład koronowo-korzeniowy oraz koronę protetyczną. Proponujemy również tzw. Onlay czyli nakład, który jest wykonywany przez technika w laboratorium i dopasowywany do zębów przeciwstawnych. Nakład cementuje się adhezyjnie podczas kolejnej wizyty. Prawidłowe leczenie i szczelne odbudowanie zęba to klucz do tego aby służył on pacjentowi jak najdłużej.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA MIKROSKOPOWA

Stomatologia zachowawcza to leczenie próchnicy czyli procesu chorobowego zęba, który prowadzi do całkowitego rozpadu jego struktury. Próchnica jest chorobą o podłożu bakteryjnym. Ubytek próchnicowy rozwija się często w trudno dostępnych miejscach przestrzeni międzyzębowych, tam gdzie niemożliwe jest oczyszczanie powierzchni samą szczoteczką. Konieczne jest używanie nici dentystycznych, szczoteczek międzyzębowych bądź irygacji wodnej. Z tego powodu w początkowym stadium pacjent nie wie o jego powstawaniu. Wykrycie próchnicy we wczesnym stadium i zastosowanie profilaktyki fluorowej pozwala na uniknięcie tzw. wiercenia.

W ramach leczenia zachowawczego nasz gabinet oferuje:

 • leczenie próchnicy,
 • wypełnienie ubytku materiałami kompozytowymi oraz glasjonomerowymi,
 • opatrunek leczniczy w zębach stałych,
 • odbudowę złamanego zęba przy zastosowaniu wkładów z włókna szklanego,
 • licówki kompozytowe,
 • likwidację diastemy.

Pamiętajmy aby nie lekceważyć procesu próchnicowego, zachęcamy do regularnych wizyt u stomatologa.

PERIODONTOLOGIA – LECZENIE CHORÓB PRZYZĘBIA

Periodontologia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej. Parodontoza jest najczęstszą przyczyną przedwczesnej utraty zębów. Nasz gabinet specjalizuje się w leczeniu bardzo zaawansowanych chorób przyzębia, jeżeli jest to możliwe ratujemy zęby, które zostały skazane na usunięcie.

Leczenie periodontologiczne odbywa się w trzech fazach:

 • higienizacyjna, czyli instruktaż higieny, scaling nad i poddziąsłowy, polerowanie powierzchni korzeni, piaskowanie, po­kry­wa­nie la­kie­rem flu­oro­wym, płukanki oraz leki zwalczające stany zapalne, le­cze­nie próch­ni­cy, le­cze­nie en­do­don­tycz­ne (ka­na­ło­we), ko­rek­ta nie­pra­wi­dło­wych uzu­peł­nień pro­te­tycz­nych oraz wypełnień, tym­cza­so­we le­cze­nie pro­te­tycz­ne, ko­rek­ty zgry­zu.
 • ko­rek­cyj­na – osta­tecz­ne le­cze­nie pro­te­tycz­ne i za­bie­gi chi­rur­gicz­ne.
 • pod­trzy­mu­ją­ca – badania kon­tro­l­ne, za­bie­gi, które mają na celu przeciwdziałać nawrotom cho­ro­by.

PROFESJONALNE WYBIELANIE ZĘBÓW

Zdrowe i białe zęby wpływają na nasze samopoczucie, zwiększają naszą samoocenę, chętniej i częściej się uśmiechamy. Podążając za duchem czasu oferujemy zabieg profesjonalnego wybielania, który jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych zabiegów.

Decydując się na wybielanie możemy wybrać jedną z kilku dostępnych metod:

 • wybielanie gabinetowe lampą beyond – system wybielania aktywowany światłem
 • wybielanie nakładkowe

WYBIELANIE GABINETOWE LAMPĄ BEYOND – SYSTEM WYBIELANIA AKTYWOWANY ŚWIATŁEM Zabieg dokonywany jest podczas jednej wizyty. Przed przystąpieniem do wybielania pacjent powinien mieć oczyszczone zęby z kamienia i wykonany zabieg piaskowania. Zabezpieczamy dziąsła specjalnym preparatem ochronnym, na zęby natomiast nakładamy specjalistyczny żel aktywowany światłem lampy. Czynność jest powtarzana trzykrotnie aby uzyskać jak najlepszy, zadowalający rezultat. Zabieg jest bezpieczny, nie narusza struktury zęba, pozwala na uzyskanie efektu w bardzo krótkim czasie, cały zabieg trwa 1-1.5 godziny.

WYBIELANIE NAKŁADKOWE W trakcie pierwszej wizyty wykonujemy indywidualne nakładki do wybielania. Są tworzone na bazie wycisków górnego i dolnego łuku zębowego. Pacjent, który otrzymuje takie nakładki, codziennie w domu, wg zaleceń stomatologa, wypełnia je żelem wybielającym i zakłada na zęby. Zabieg jest w pełni bezpieczny, prosty i wygodny. Czas wybielania zajmuje ok. dwóch tygodni, w zależności od odcienia, do którego dążymy, ponieważ to pacjent decyduje o intensywności bieli.

ZABIEGI HIGIENIZACYJNE I PROFILAKTYCZNE

Profesjonalny zabieg higienizacji to dokładne oczyszczenie zębów z kamienia nazębnego i wszelkich osadów na zębach.

Nasza oferta zawiera podstawowe zabiegi profilaktyczne:

 • skaling
 • piaskowanie
 • fluoryzacja

SKALING jest zabiegiem usuwania osadu z zębów za pomocą ręcznych lub mechanicznych ultradźwiękowych skalerów stomatologicznych. Generowane są drgania z częstotliwością kilkudziesięciu tysięcy razy na sekundę. Stomatolog przenosi te drgania na powierzchnię zęba przykładając do niego końcówki skalera, kamień nazębny pęka i można go usunąć. Zabieg powinien być wykonany 1-2 razy w roku, w przypadku np. zmian zapalnych dziąseł, można go przeprowadzić nawet 3-6 razy. Częstotliwość zabiegu ustala stomatolog, ponieważ tendencja do osadzania się płytki i kamienia to indywidualny charakter każdego pacjenta.

PIASKOWANIE i POLEROWANIE to zabieg, podczas którego usuwany jest z powierzchni zębów osad i przebarwienia spowodowane spożywaniem kawy, herbaty oraz paleniem papierosów. Do wykonania zabiegu używana jest profesjonalna piaskarka, która kieruje strumień medycznego piasku na powierzchnię zębów. Ziarenka piasku uderzają w osad powodując jego oderwanie od powierzchni zęba, docierają również do przestrzeni międzyzębowych, do których ciężko dotrzeć przy użyciu szczoteczki lub nitki dentystycznej. Po wykonaniu zabiegu bardzo ważne jest polerowanie czyszczonych powierzchni. Chroni to zęby przed ponownym osadzeniem się płytki i osadu. Polerowanie wykonuje się za pomocą szczoteczek, gumek i profesjonalnych past polerskich. Aby wzmocnić i utrwalić efekt piaskowania nakładamy na zęby tzw. płynne szkliwo. Decydując się na zabieg piaskowania doprowadzamy do likwidacji przebarwień i płytki bakteryjnej, usunięcia osadów, usunięcia lub redukcji drobin kamienia nazębnego. Zyskujemy bielszy uśmiech, przedłużamy uczucie czystości i świeżości oraz oczyszczamy przestrzenie między zębami.Należy pamiętać aby po zabiegu unikać ciemnych napojów- kawy, herbaty oraz barwiących soków, np. porzeczkowych itp. Tego rodzaju napojów nie należy spożywać przez co najmniej 48 godzin.

FLUORYZACJA W trakcie fluoryzacji pokrywamy szkliwo zęba preparatem o wysokim stężeniu fluoru. Zabieg ten zabezpiecza powierzchnię zęba oraz całej jego struktury. Zapobiega powstawaniu próchnicy, zwiększa odporność zębów na działanie kwasów, ponadto fluor często hamuje rozwój bakterii w jamie ustnej. Pomaga również w redukcji problemu nadwrażliwości zębów.

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wczesna edukacja dziecka w zakresie higieny jamy ustnej, przekazanie dobrych nawyków będzie miało duży wpływ na zdrowe, mocne zęby oraz na ułożenie zgryzu. Pierwsza wizyta w gabinecie powinna się odbyć po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Nawet jeśli dziecku nie wyrosły wszystkie zęby wizyta ta jest bardzo ważna. Stomatolog określi czy proces ząbkowania przebiega prawidłowo, przekaże rodzicom informacje na temat prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka.

Zachęcamy aby pierwsza wizyta dziecka była profilaktyczna, nie czekajmy aż ząb zacznie boleć ponieważ taka wizyta powinna być adaptacyjna, będzie miała wpływ na kolejne, zaważy na tym jakie podejście do stomatologa będzie miało dziecko. Poza tym profilaktyka pozwala uchronić przed leczeniem kanałowym lub usunięciem zęba.

Pedodoncja czyli stomatologia dziecięca to przede wszystkim profilaktyka i leczenie pierwszych zębów czyli mlecznych oraz zębów stałych w początkowej fazie rozwoju. Zabiegi dla dzieci są odpowiednio dostosowane do specyfiki ich zębów.

W zależności od potrzeb oferujemy:

 • lakowanie zębów mlecznych i stałych
 • wypełnianie ubytków
 • fluoryzacja
 • usunięcie zęba mlecznego

LAKOWANIE jest zabiegiem mającym na celu uszczelnienie naturalnych bruzd znajdujących się na powierzchni zębów trzonowych i przedtrzonowych, wykonuje się to poprzez pokrycie ich substancją światłoutwardzalną. Zmniejsza ryzyko wystąpienia próchnicy nawet o 90%, zabieg wykonuje się wyłącznie na zdrowych zębach, poddawane są mu kolejno wszystkie zęby trzonowe i przedtrzonowe, w miarę pojawiania się ich w jamie ustnej.

WYPEŁNIANIE UBYTKÓW odbywa się poprzez wypełnianie zęba mlecznego białym lub kolorowym materiałem. Kolorowe plomby są alternatywą dla dzieci, poza tym stopniowo uwalniają one fluor, co zabezpiecza ząb przed nawrotem próchnicy.

FLUORYZACJA zabezpiecza zęby przed próchnicą, powinno się ją wykonać u dzieci przed ukończeniem 14-tego roku życia. Lakier fluorowy zwiększa odporność zębów, wzmacnia strukturę szkliwa, remineralizuje jego drobne ubytki. W zależności od stopnia ryzyka powstania próchnicy, zabieg fluoryzacji powinno się przeprowadzać co 3 lub 6 miesięcy.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ORAZ TWARZOWO – SZCZĘKOWA

Chirurgia twarzowo-szczękowa zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i twarzoczaszki. Odbywa się to przy współpracy chirurga stomatologa, chirurga szczękowo-twarzowego oraz laryngologa. Leczenie chirurgiczne często wspomaga inne obszary stomatologii- protetykę czy endodoncję. Zakres i możliwości chirurgii stomatologicznej są bardzo szerokie, techniki wykorzystywane do zabiegów są bardzo nowoczesne i mikro inwazyjne, dają wiele możliwości na wyleczenie zaawansowanych chorób dziąseł i zębów. Podstawowym zabiegiem chirurgii jest usuwanie zębów, których nie można wyleczyć już zachowawczo.

W naszej klinice leczenie chirurgiczne obejmuje:

 • usunięcie zębów (mleczne, mądrości, stałe)
 • nacinanie ropni z drenażem, czyli wyprowadzanie ropy na zewnątrz powstałej zmiany
 • wycięcie śluzówki w utrudnionym wyrzynaniu zęba
 • regeneracja dziąseł
 • podniesienie dna zatoki szczękowej
 • augmentacja ubytków tkanki kostnej
 • plastyka połączenia ustno-zatokowego
 • plastyka dziąsła i kości wyrostka zębodołowego
 • regeneracja z użyciem przeszczepów kości własnej oraz pochodzenia zwierzęcego
 • Tomasz Pawlaszek
  Tomasz Pawlaszek lekarz stomatolog
 • Andrzej Maciaszek
  Andrzej Maciaszek lekarz stomatolog
 • Anna Kasprzyk
  Anna Kasprzyk asystentka stomatologiczna
 • Magdalena Szklarczyk
  Magdalena Szklarczyk asystentka stomatologiczna
 • Ewelina Czopik
  Ewelina Czopik asystentka stomatologiczna

Gabinet stomatologiczny w Żarkach oraz Płazie położony jest w pobliżu miejscowości: Chrzanów, Libiąż, Oświęcim, Trzebinia, Alwernia, Chełmek, Zator. Zapraszamy na wizyty do dentysty na przeglądy okresowe, leczenie kanałowe, zakładanie implantów i inne zabiegi oferowane przez gabinet stomatologiczny PROTOMDENTAL.

Witamy na stronie gabinetu stomatologicznego PROTOM DENTAL (dentysta)

Nasz gabinet to miejsce, w którym oferujemy pacjentom kompleksowe leczenie na najwyższym poziomie. Stosujemy najnowocześniejsze technologie i materiały, służymy bardzo dużym doświadczeniem i profesjonalizmem. Każdy pacjent jest dla nas bardzo ważny, indywidualne podejście sprawi, że będzie czuł się u nas bezpiecznie i komfortowo, diagnozujemy i przygotowujemy plan leczenia w taki sposób aby był w pełni satysfakcjonujący.

Endodoncja mikroskopowa

W naszym gabinecie stosowane są najwyższe światowe standardy dlatego leczenie kanałowe odbywa się pod mikroskopem. Tylko dzięki mikroskopowi najwyższej jakości, którym dysponujemy jesteśmy w stanie precyzyjnie, bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić leczenie, które bardzo często pozwala uniknąć ekstrakcji zęba. Powiększenie nawet do 25 razy pozwala zobaczy najdrobniejsze szczegóły w obrębie pola zabiegowego!

NATURALNY, ŁADNY UŚMIECH

Implanty uzupełniają pojedyncze lub większe braki w uzębieniu, to jeden ze sposobów na odzyskanie zdrowego, naturalnego uśmiechu. Zastosowanie terapii implantologicznej pozwala na uniknięcie noszenia protezy wyjmowanej na noc, zęby osadzone na implantach nie wyróżniają się od pozostałych a najnowsza technologia sprawia, że możemy to zrealizować w jeden dzień.

PAMIĘTAJMY, ŻE KAŻDY UBYTEK TRZEBA JAK NAJSZYBCIEJ UZUPEŁNIĆ!

Protetyka stomatologiczna to odbudowa uszkodzonych zębów, obecnie posiada bogaty wachlarz możliwości, dlatego w naszym gabinecie pacjent wybierze opcję, dzięki której będzie mógł w pełni cieszyć się nowym, zdrowym uśmiechem. Utrata nawet jednego zęba wpływa niekorzystnie na układ gryzienia, wygląd twarzy i pociąga za sobą szereg nieprzyjemnych konsekwencji.