PROTETYKA

Protetyka stomatologiczna to odbudowa uszkodzonych zębów lub uzupełnienie brakujących.

Utrata nawet jednego zęba ma wpływ dla całego układu stomatognatycznego, czyli układu gryzienia. Zmienia się nie tylko wygląd twarzy ale zachodzą również zmiany w jamie ustnej. Następuje przesunięcie zębów sąsiadujących w łuku w stronę powstałej luki, dochodzi do wysuwania się zębów przeciwstawnych oraz do nadmiernego obciążenia pozostałych zębów a w konsekwencji do ich utraty.

Stawy skroniowo-żuchwowe nie pracują prawidłowo a w miejscu braków zanika kość.

Konsekwencjami tych zmian, oprócz defektu kosmetycznego mogą być problemy z higieną jamy ustnej, z artykulacją, nadwrażliwość zębów na ciepło i zimno oraz powstawanie parafunkcji, np. zgrzytanie zębami.

Pamiętajmy, że każdy ubytek wymaga jak najszybszego uzupełnienia.

W naszym gabinecie leczenie protetyczne odbywa się kompleksowo, bogaty wachlarz możliwości protetyki pozwala na uzyskanie zmian w kwestii odbudowy oraz kosmetyki.