KRONER

Protetiske kroner anvendes for å restaurere svært ødelagte tenner, forsterke tenner og korrigere deres utseende. Som oftest bruker vi kroner i forbindelse med rotbehandling, til restaurering av brukne tenner eller når en tanns naturlige krone blir svekket og ødelagt på grunn av karies.

I tilfelle levende tenner setter vi den protetiske kronen på tannens ekte krone etter at den blir slipt. I døde tenner bruker vi krone-rot innlegg eller glassfiber. Vi lager kroner av keramikk, zirkonoksid eller legeringer av edle og ikke-edle metaller. Vi kombinerer de ulike materialene, f.eks. keramikk med gull eller keramikk med zirkonoksid.