KONSERVATIV TANNBEHANDLING MED MIKROSKOP

Konservativ tannbehandling er behandling av karies – en sykdomsprosess som fører til at en tanns struktur blir helt ødelagt. Karies er en bakteriesykdom. Hull fra karies oppstår ofte på vanskelig tilgjengelige steder mellom tenner som man ikke kan rengjøre med bare børste. Det er nødvendig å bruke tanntråd, mellomromstannbørste eller munndusj. Derfor vet man vanligvis ikke at man har karies når sykdommen er i en tidlig fase. Med tidlig diagnostikk og profylakse i form av fluorisering kan man unngå «boring».

Tannlegekontoret vårt tilbyr følgende konservative behandlinger:

  • behandling av karies,
  • fylling av hull med kompositt- eller glassionomer fyllinger,
  • midlertidig medisinsk fylling i permanente tenner,
  • restaurering av brukne tenner med glassfiberinnlegg,
  • kompositt fasetter,
  • korrigering av diastema mediale.

Det er viktig å huske at man ikke må ignorere karies – vi oppfordrer alle til å besøke tannlege regelmessig.