TANNKIRURGI OG KJEVE- OG ANSIKTKIRURGI

Kjeve- og ansiktskirurgi omfatter kirurgisk behandling av problemer i munnhulen og ansiktsskjelettet. Dette skjer i samarbeid med en tannkirurg, en kjeve- og ansiktskirurg og en spesialist i øre-nese-halssykdommer. Kirurgisk behandling støtter ofte andre fagområder innen tannbehandling – bl.a. protetikk og rotfylling. Tannkirurgi har et veldig bredt omfang og gir store muligheter, benytter veldig avanserte og lite invasive teknikker og gjør det mulig å behandle alvorlige tann- og tannkjøttsykdommer. Den vanligste behandlingen innen tannkirurgi er trekking av tenner som ikke kan behandles konservativt.

Kirurgisk behandling i klinikken vår omfatter:

  • trekking av tenner (melke- og permanente tenner, visdomstenner)
  • insisjon av abscesser for å la puss renne ut
  • fjerning av slimhinne ved problematisk fremføring av tenner
  • restaurering av tannkjøtt
  • beinoppbygging i kjevebihuler
  • augmentering av tapt beinvev
  • plastikk av åpninger til bihuler etter trekking av jeksler i overkjeve
  • plastikk av tannkjøtt og bein i alveolarprosesser
  • gjenoppbygging med bruk av pasientens egne bein eller materialer fra dyr