Ile kosztują implanty zębowe u stomatologa estetycznego?

Implantologia jest obecnie jedną z najdoskonalszych metod uzupełniania braków w uzębieniu. Zabieg polegający na założeniu implantów jest procedurą medyczną, którą poprzedza dokładny wywiad lekarski, a także wybór najlepszego rodzaju implantu, dostosowanego do potrzeb pacjenta. 

Procedura implantologiczna – przebieg 

Procedury implantologiczne wymagają uiszczenia opłat związanych nie tylko z zakupem konkretnego rodzaju implantu, ale także obejmują one przygotowanie do tego zabiegu. Cała procedura jest rozłożona na kilka etapów koniecznych do przeprowadzenia implantacji. Na rynku dostępnych jest aż kilkanaście systemów implantologicznych. Wybór konkretnego implantu zależy od konsultacji i ostatecznej decyzji lekarza stomatologa. Ceny implantów zębowych są zróżnicowane w zależności od ich rodzaju. Przed przystąpieniem do zabiegu implantologicznego lekarz stomatolog zaleca kompleksowe przygotowanie, obejmujące wykonanie badań szczegółowych, a także przeprowadzenie dokładnego wywiadu i ocenę stanu zdrowia pacjenta. 

Jakie czynności poprzedzają założenie implantu zębowego? 

Konsultacja implantologa pozwala na ocenę ogólnego stanu zdrowia, a także rodzaju posiadanych schorzeń. W trakcie podejmowania decyzji o założeniu implantu zębowego uwzględnia się również styl życia pacjenta, jego nałogi czy też sposób dbania o higienę jamy ustnej. Dodatkowym kosztem, jaki składa się na założenie implantów zębowych, jest także wykonanie badań szczegółowych jamy ustnej. Należy tutaj wykonać diagnostykę radiologiczną; głównie zdjęcie tomograficzne i pantomograficzne. Pozwala ono na dokładną ocenę grubości, liczby i jakości kości szczęki, a także tkanek miękkich. Ponadto, jeśli pacjent boryka się z takimi problemami, jak kamień nazębny czy próchnica, należy także wszcząć odpowiednie leczenie.

Ile kosztuje założenie implantu zębowego? 

Założenie implantu zębowego to procedura złożona z dwóch etapów – zabiegu chirurgicznego i protetycznego. Zabieg trwa około 120 minut i jest przeprowadzany przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Po zabiegu implantacji następuje także osteointegracja, czyli tak zwane zrastanie się żywej tkanki kości z tytanem. W tym czasie wykonuje się także koronę, która swoim kształtem i kolorem będzie współgrać z resztą uzębienia, jakie posiada pacjent. 

Koszty implantów stomatologicznych i pełnej procedury implantologicznej są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Założenie implantu zębowego waha się od 1800 do 4000 zł za jeden implant. Dodatkowo należy także doliczyć opłaty związane z diagnostyką radiologiczną, konsultację implantologiczną i leczenie próchnicy lub chorób przyzębia. 

Doskonałe rozwiązanie, jakim jest implant stomatologiczny, umożliwia trwałe i szybkie uzupełnienie braków w uzębieniu bez potrzeby noszenia protez ruchomych czy wkładek zębowych. Procedura implantologiczna i samo wszczepienie implantu ma cenę adekwatną do jakości zastosowanych materiałów i procedur medycznych, dlatego też zabieg ten cieszy się ogromną popularnością wśród coraz większej liczby pacjentów. 

Najnowsze wpisy