Co brudzi zęby?

Duży odsetek pacjentów odwiedzających gabinety stomatologiczne nie jest zadowolonych ze swojego uśmiechu. Za główną przyczynę podają przebarwienia i  niedostateczną biel zębów. Pacjenci bardzo [...]